Slide background

همزمان با گرامیداشت میلاد امام حسن مجتبی ( ع ) و در راستای تحقق دولت الکترونیک و ارتقای سطح کیفیت و تسریع و تسهیل در خدمات رسانی به بازنشستگان ن.م ، از چهار سامانه سازمان بازنشستگی ....

نگارش شده توسط: 1 | در تاریخ: 1398/4/26 | تعداد بازدید: 2163

همزمان با گرامیداشت میلاد امام حسن مجتبی ( ع ) و در راستای تحقق دولت الکترونیک و ارتقای سطح کیفیت   ....

همزمان با گرامیداشت میلاد امام حسن مجتبی ( ع ) و در راستای تحقق دولت الکترونیک و ارتقای سطح کیفیت و تسریع و تسهیل در خدمات رسانی به بازنشستگان ن.م ، از چهار سامانه سازمان بازنشستگی ن.م

در مورخ سی ام اردیبهشت ماه رونمایی شد.

براساس این گزارش، در آیین رونمایی و بهره برداری از این  سامانه های خدمات رسانی که شامل  سامانه اجرای احکام قضایی ، موازنه حقوق ، معسرین و احتساب سنوات بود، امیرسرتیپ دوم پزشک نجفی پور جانشین ساتا ، رئیس سازمان بازنشستگی ن.م ، مدیران عامل سازمان خدمات درمانی ن.م ، صندوق بیمه ن.م ، موسسه توانمند سازی بازنشستگان ن.م  و جمعی از مدیران ارشد ساتا و رده های تابعه حضور داشتند، سامانه های مذکور افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

امیر نجفی پور جانشین ساتا در این مراسم طی سخنانی، ضمن تاکید برانجام اقدامات بزرگ وموثر برای ارتقای سطح رضایتمندی و بهبود معیشت مشترکان  تصریح کرد: وقتی برنامه ها و اهداف مورد نظر سازمان در راستای غیر حضوری کردن خدمات، عملی می شود نشان از تلاش و همت والایی همکاران در راستای افزایش رضایتمندی جامعه هدف است چرا که ایجاد سامانه های رایانه ای و خدمت رسانی الکترونیک شرایط نظارت وانجام سریع خدمات را آسان تر می سازد و استفاده از چنین سامانه هایی، روند توزیع عادلانه خدمات را درپی خواهد داشت .

رئیس سازمان بازنشستگی ن .م نیز اظهار داشت : دردو سال گذشته وتا به امروز سامانه های راه اندازی  شده سابا به 26 عدد رسیده است. این سازمان در راستای طرح ریزی استراتژیکی  وجامه عمل پوشاندن به ساتای الکترونیک ، خدماتی را که در بستر الکترونیک می توان ارائه داد ، حرکت  می کند. ساتای الکترونیک  برای ارائه خدمت بهتر وچابک و باکیفیت به جامعه هدف روند خوبی را داشته که نتیجه آن بستر سازی برای بسط عدالت ورضایت مندی مشترکان است.

رئیس بازرسی ساتا  نیز در این مراسم تاکید کرد: درسپردن امور سامانه ها به افراد باید دقت وافری داشت تا به روند عدالت محوری که مدنظر است خدشه ای وارد نشود. ما باید همواره چرخه رضایتمندی بازنشستگان را بهبود ببخشیم و عرصه خدمت رسانی را به سوی کاهش آلام جامعه هدف سوق دهیم.

همچنین معاون طرح وبرنامه سابا نیز گفت : با راه اندازی این سامانه ها و افزایش شمار خدمات الکترونیک سابا  این مهم بدست آمد که نگاه فرآیندی ، نگاه غالب است و باعث حذف فعالیت های غیر ضرور وموازی ، کاهش هزینه ها ، بهبود فرآیندهای سازمان ودرنتیجه افزایش رضایت مشترکان شده است. در ادامه مدیر فاوای سابا به تشریح سامانه های ارائه شده و وضعیت پیشین فرآیندهای مربوطه پرداخت.